Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytania i odpowiedzi do przetargu Nr 3 dot. kredytu bankowego

2008-08-19 12:20:33
Łęczna, dnia 2008-08-19

ZP.3431/9/2008
Pytania i odpowiedzi Nr 3
wg. rozdzielnikaDotyczy: udzielenia kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 922 203,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXI/107/2008 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 21 Lipca 2008r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 29.12.2008 roku, z okresem spłaty 2 lat. CPV: 66130000-0, CPA: 81131-81139, rodzaj usług: 6b.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, informuje,
iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 922 203,00 PLN PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXI/107/2008 Rady Powiatu
w Łęcznej, z dnia 21 Lipca 2008r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 29.12.2008 roku, z okresem spłaty 2 lat
- wpłynęło następujące zapytanie:

1) Czy Zamawiający może potwierdzić, że spłata kapitału i odsetek rozpocznie się 28.01.2009r.?

2) Prosimy o podanie wg jakiej stawki i jak liczonej określane będzie oprocentowanie kredytu już w okresie kredytowania


W odpowiedzi wyjaśniamy:

Ad.1) Odpowiedź na to pytanie jest w pełni zawarte w formularzu oferty - pn. HARMONOGRAM SPŁATY
KREDYTU W SYSTEMIE RAT MALEJĄCYCH, oraz w opisie przedmiotu zamówienia zawartym
w SIWZ dział III - TAK.
Ad.2) Podstawą do oprocentowania użytą do obliczenia odsetek kredytu w okresie jego funkcjonowania jest stawka
WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca powiększona o ewentualną marżę banku, płatne na 28 każdego
miesiąca w okresie spłaty kredytu.

Odpowiedzi ponadto są udostępnione na stronie: www.powiatleczynski.pl w katalogu
zamówienia publiczne, podkatalogu: SIWZ oraz pytania i odpowiedzi.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe