Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytania i odpowiedzi Nr 2 do prtzetargu na kredyt długoterminowy

2008-08-13 13:05:58
Łęczna, dnia 2008-08-13

ZP.3431/9/2008

wg. rozdzielnikaDotyczy: udzielenia kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 922 203,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXI/107/2008 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 21 Lipca 2008r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 29.12.2008 roku, z okresem spłaty 2 lat. CPV: 66130000-0, CPA: 81131-81139, rodzaj usług: 6b.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, informuje,

w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 922 203,00 PLN PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXI/107/2008 Rady Powiatu
w Łęcznej, z dnia 21 Lipca 2008r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 29.12.2008 roku, z okresem spłaty 2 lat
- wpłynęło następujące zapytanie:

1) Czy Zamawiający może podać na jakiej stawce i z jakiego dnia należy oprzeć oprocentowanie kredytu
(dla celów ofertowych) aby umożliwić Zamawiającemu porównanie ofert?


2) Czy Zamawiający może potwierdzić, że oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na
zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego spłatę?

3) Czy Zamawiający może potwierdzić, że spłata rat kapitałowych oraz odsetkowych odbywać się będzie 28-go
dnia każdego miesiąca?

4) Czy Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień
wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po
wyznaczonej dacie spłaty?

5) Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich
spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu?

6) Czy Zamawiający, może potwierdzić, że wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu,
rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni) aby umożliwić Zamawiającemu porównanie
ofert?

7) Prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:
• Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US
• opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2006
• Uchwały nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 30.06.2008r.

W odpowiedzi wyjaśniamy:

Ad.1) Odpowiedź na to pytanie jest w formularzu oferty - tytuł tabeli 4, poz. 2.
Ad.2) Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w dziale XVIII SIWZ Kryteria oceny oferty ust. 1
Kryteria oceny ofert. Ad. 3 i 4) Spłata rat i odsetek odbywać się będzie zgodnie z uszczegółowieniem zawartym
w formularzu ofertowym pn. HARMONOGRAM SPŁATY KREDYTU W SYSTEMIE RAT
MALEJĄCYCH oraz zgodnie z zapisem Art. 115 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).
Ad. 5) Odpowiedź jest w tytule przedmiotu zamówienia dział III SIWZ - tak, zgodnie z harmonogramem
jw.
Ad. 6) Tak
Ad 7) W załączeniu aktualne zaświadczenia z ZUS i US oraz Uchwała nr 357/2008, natomiast opinia RIO za rok
2006 w załączniku pn. "za 2006 rok"

Odpowiedzi ponadto są udostępnione na stronie: www.powiatleczynski.pl w katalogu
zamówienia publiczne, podkatalogu: SIWZ oraz pytania i odpowiedzi,Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www