Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe dotyczące ceny zakupu Ambu CPR Softwarte oraz worków z dostawą do zamawiającego.

2008-08-12 15:01:02
ZKO.3411/1/2008

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 32 z dnia 31 sierpnia 2007 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 223 poz. 11655 i art. 35 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu: sześciu sztuk Ambu CPR Softwarte (234 000 727) i 15 sztuk kompletów worków (234 000 072) wraz z dostawą do zamawiającego.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

15 września 2008 r.

Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 43 10 29 168
NIP: 713 23 98 078
Telefon: /081/ 752-64-90
Faks: /081/ 752-64-92
E-mail: m.lagodzinski@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Mariusz Łagodziński – p.o. Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty:
wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać do dnia 22.08.2008r na adres Starostwa Powiatowego
w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 214 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-92 lub e-mailem: m.lagodzinski@powiatleczynski.pl

Załącznik:
Formularz oferty

Łęczna dnia 08.08.2008r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków