Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytania i odpowiedzi do przetargu Nr 1 na kredyt bankowy

2008-08-11 09:10:40
Łęczna, dnia 2008-08-11

ZP.3431/9/2008

wg. rozdzielnikaDotyczy: udzielenia kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 922 203,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXI/107/2008 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 21 Lipca 2008r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 29.12.2008 roku, z okresem spłaty 2 lat. CPV: 66130000-0, CPA: 81131-81139, rodzaj usług: 6b.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, informuje, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 922 203,00 PLN PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXI/107/2008 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 21 Lipca 2008r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 29.12.2008 roku, z okresem spłaty 2 lat - wpłynęło następujące zapytanie:

1. prosimy o udostępnienie niżej wymienionych dokumentów, które są niezbędne do podjęcia decyzji kredytowej i złożenia oferty:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu wg stanu na dzień 31.12.2007r. i 30.06.2008 r. (druk przesłany do Ministerstwa Finasów, formularz Rb-Nds, Rb--Z i Rb-28S),
2) opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
3) prognoza budżetu Powiatu na okres kredytowania z uwzględnieniem spłaty wnioskowanego kredytu.

W odpowiedzi wyjaśniamy:

Ad.1.) Sprawozdania Rb-28S są udostępnione w załączonych plikach dokumentów za rok 2007 i 2008 do siwz, pozostałe dokumenty zostały dołączone jako kolejny plik załącznika do siwz pn. dodatkowe info, na stronie: www.powiatleczynski.pl w katalogu zamówienia publiczne, podkatalogu: SIWZ oraz pytania i odpowiedzi,
Ad.2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest udostępniona na stronie: www.powiatleczynski.pl w katalogu zamówienia publiczne, podkatalogu: SIWZ oraz pytania i odpowiedzi,
Ad.3) Prognoza budżetu Powiatu jest udostępniona na stronie: www.powiatleczynski.pl w katalogu zamówienia publiczne, podkatalogu: SIWZ oraz pytania i odpowiedzi,Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych