Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za sporządzenie opinii o wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły

2008-07-24 13:24:01
GKN.7004 – /08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 32/2007 Starosty Łęczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2007 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za sporządzenie opinii o wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły, położonej w Łęcznej, przy ul. Litewskiej 16, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Miasto Łęczna, jako działka nr 1746 o pow. 0,6624 ha, w formie operatu szacunkowego.

1. Zamawiający:
Zarząd Powiatu w Łęcznej
ul. Aleja Jana Pawła II 95A
21 – 010 ŁĘCZNA

NIP: 505 – 001 – 77 – 32
Telefon: /081/ 752 – 64 – 70
Fax.: /081/ 752 – 64 – 74
E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

2. Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły, położonej w Łęcznej, przy ul. Litewskiej 16, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Miasto Łęczna, jako działka nr 1746 o pow. 0,6624 ha, w formie operatu szacunkowego.

3. Cel wyceny:
Operat będzie stanowił podstawę do ustalenia ceny przedmiotowej nieruchomość przewidzianej do zamiany.

4. Termin realizacji:
Wymagany: 20 sierpień 2008 r.

5. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem ofertowym

6. Kryterium wyboru oferty:
cena – 100%

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
W kancelarii ogólnej /pok. 111/ Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A lub przesłać faksem na nr: /081/ 752 – 64 – 74, E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl w terminie do dnia 29 lipca 2008 r. do godz. 10:00.

8. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela podinspektor ds. geodezji Henryk Gański, tel. /081/ 752 – 64 –77, E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl.

Załączniki:
Formularz ofertowy


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna