Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za sporządzenie opinii o wartości nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Milejowie Osada

0000-00-00 00:00:00
GKN.7020 – /08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 32/2007 Starosty Łęczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2007 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za sporządzenie opinii o wartości nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Milejowie Osada, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Milejów Osada jako działka nr 539/1 o pow. 0,0319 ha, w formie operatu szacunkowego.

1. Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ul. Aleja Jana Pawła II 95A
21 – 010 ŁĘCZNA

NIP: 713 – 23 – 98 – 078
Telefon: /081/ 752 – 64 – 70
Fax: /081/ 752 – 64 – 74
E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

2. Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Milejowie Osada, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Milejów Osada jako działka nr 539/1 o pow. 0,0319 ha, w formie operatu szacunkowego.

3. Cel wyceny:
Operat będzie stanowił podstawę do ustalenia ceny przedmiotowej nieruchomość przewidzianej jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

4. Termin realizacji:
Wymagany: 20 sierpień 2008 r.

5. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem ofertowym

6. Kryterium wyboru oferty:
cena – 100%

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
W kancelarii ogólnej /pok. 111/ Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A lub przesłać faksem na nr: /081/ 752 – 64 – 74, E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl w terminie do dnia 29 lipca 2008 r. do godz. 1000.

8. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Naczelnik Wydziału Geodezji Pani Zofia Żurek, tel. /081/ 752 – 64 –70, E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl.


Załączniki:
Formularz ofertowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron