Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zwrotów nieruchomości.

2008-07-02 13:52:20
GKN. 3020-26/2008

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie ceny na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zwrotów nieruchomości.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej
z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168
NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-70 Faks: /081/ 752-64-74
E-mail:geodezja@powiatleczynski.pl


Przedmiot zamówienia:

Zadanie nr 1. Sporządzenie mapy podziału nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 147 obręb 31 - Sławinek, jednostka ewidencyjna Lublin w celu wydzielenia części nieruchomości przeznaczonej do zwrotu, na której nie został zrealizowany cel przejęcia na rzecz Skarbu Państwa na podstawie Zarządzenia Nr 17 z dn. 16.03.1974 r. Prezydenta Miasta Lublina o ustaleniu terenu budowlanego budownictwa jednorodzinnego i jego podziału na działki położonego w Lublinie w dzielnicy Sławinek od Fortunata i Katarzyny małż. Nowakowskich (podział na dwie działki).
Zadanie nr 2. Sporządzenie mapy podziału nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 35/14 obręb 30 – Rury Wizytkowskie, jednostka ewidencyjna Lublin w celu wydzielenia części nieruchomości (oznaczonej w decyzji nr 17/3), na której nie został zrealizowany cel wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Lublina z dnia 9.08.1980 r. znak GT.VII.8221/43/79 od Joć Czesława (podział na dwie działki).
Zadanie nr 3. Rozliczenie powierzchni wywłaszczonej działki nr 731 decyzją Naczelnika Miasta i Gminy Łęczna z dn. 05.09.1980 r. nr MZGT.IV-410a/10/80 i wywłaszczonych działek nr 726 i 727 decyzją Naczelnika Miasta i Gminy Łęczna z dn. 30.09.1980 r. nr MZGT.IV-410a/10/80, w granicach aktualnych działek ewidencyjnych- sporządzić mapy i wykazy.
Zadanie nr 4. Sporządzenie mapy podziału nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka 179/4, obręb 5-Jasieniec gmina Puchaczów w celu wydzielenia wywłaszczonych nieruchomości decyzją Naczelnika Gminy Puchaczów z dn. 15.09.1980 r. nr 8542/13/80 (podział na siedem działek).
Zadanie 5. Sporządzenie mapy podziału nieruchomości 2285/6, celem wydzielenia działki 599/1 wywłaszczonej decyzją Naczelnika Miasta i Gminy Łęczna nr MZGT.IV-410a/13/80 z dn. 10.12.1980 r.


Pożądany termin: 18.08.2008 r.

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Zofia Żurek,
tel. /081/ 752 – 64-70
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 07.07.2008 r. do godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Jana Pawła II 95A pok. 7 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl
Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

Łęczna dnia 02.07.2008 r.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków