Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

rozpoznanie cenowe dot. remontu budynku gospodarczego o pow. 263m3 znajdującym się na działce o numerze ewidencyjnym 2321 położonej w Łęcznej przy ul. Przemysłowej

2008-07-01 15:36:40
ZP.3411/7/2008

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 32 z dnia 31 sierpnia 2007 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2007r. Nr 223 poz. 11655 i art. 35 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania robót budowlanych remontowych pn. : Remont w budynku gospodarczym o powierzchni 263 m3 znajdującym się na działce o numerze ewidencyjnym 2321 położonej
w Łęcznej przy ul. Przemysłowej - polegający na
1) wykonaniu sufitów podwieszanych,
2) wymianie 6 szt. okien na dwudzielne drewniane dwuszybowe,
3) malowaniu tynków na pow. 204,90 m2
4) montażu przewodów kabelkowych (125m), gniazd wtyczkowych podtynkowych (12 szt.), opraw oświetleniowych (12 szt.), wykonaniu połączeń w puszkach i odgałęźnikach (32 kpl),
5) montażu umywalki i miski ustępowej (po 1 szt.),
6) wymianie 9 szt. skrzydeł drzwiowych,
7) posadzki z gresu (98,42m2).

Termin wykonania remontu: do 15 września 2008 r.


Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak– Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty i przedmiary robót.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 07.07.2008r godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron