Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

rozeznanie cenowe na inspektora nadzoru na robotach budowlanych zaplanowanych do wykonania w 2008 r.

2008-06-04 10:56:05
ZP.3411/5/2008

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 32 z dnia 31 sierpnia 2007 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2007r. Nr 223 poz. 11655 i art. 35 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru na robotach budowlanych zaplanowanych do wykonania przez Inwestora – Powiat Łęczyński z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 95 A w Łęcznej w roku 2008 r., w rozumieniu art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.);


Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431019425 NIP: 505 001 77 32
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

Planowane roboty budowlane:
1. Kapitalny remont rozdzielni elektrycznej w budynku A-300 na parterze, usytuowanym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A.
2. Roboty budowlano - remontowe posadzki korytarza III piętra budynku A-300 usytuowanego w Łęcznej, Aleja Jana
Pawła II 95, polegających na:
1) zdjęciu istniejącej wykładziny PCV,
2) oczyszczeniu, wyrównaniu i wzmocnieniu podłoża wylewką posadzkową i unigruntem plus siatka metalowa zabezpieczająca,
3) wykonaniu posadzki z gresu antypoślizgowego TARTAN 11 jasny beż (120 m2) (lub równoważnego pod względem klasy ścieralności i koloru) wraz z 10 cm. wys. cokolikiem,
4) położenie progów metalowych przy 22 drzwiach wejściowych do pomieszczeń biurowych Klasyfikacja CPV:45431100-8;
Wymiary korytarza III piętra: 1,80 m x 40,00 m plus 1,80m x 20,00 m + cokolik = 120 m2.
3.Remont w budynku gospodarczym o powierzchni 263 m3 znajdującym się na działce o numerze ewidencyjnym 2321 położonej w Łęcznej przy ul. Przemysłowej - polegający na
1) wykonaniu sufitów podwieszanych,
2) wymianie 6 szt. okien na dwudzielne drewniane dwuszybowe,
3) malowaniu tynków na pow. 204,90 m2
4) montażu przewodów kabelkowych (125m), gniazd wtyczkowych podtynkowych (12 szt.), opraw oświetleniowych (12 szt.), wykonaniu połączeń w puszkach i odgałęźnikach (32 kpl),
5) montażu umywalki i miski ustępowej (po 1 szt.),
6) wymianie 9 szt. skrzydeł drzwiowych,
7) posadzki z gresu (98,42m2).

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 06.06.2008r. do godz. 930 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl
Łęczna dnia 04.06.2008r.
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www