Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych remontowych podadzki korytarza III piętra budynku A300

2008-05-21 12:25:25


ZP.3411/4/2008

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 32 z dnia 31 sierpnia 2007 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2007r. Nr 223 poz. 11655 i art. 35 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania robót budowlanych remontowych posadzki korytarza III piętra budynku A-300 usytuowanego w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95, polegających na:
1) zdjęciu istniejącej wykładziny PCV,
2) oczyszczeniu, wyrównaniu i wzmocnieniu podłoża wylewką posadzkową i unigruntem plus siatka metalowa zabezpieczająca,
3) wykonaniu posadzki z gresu antypoślizgowego TARTAN 11 jasny beż (120 m2) (lub równoważnego pod względem klasy ścieralności i koloru) wraz z 10 cm. wys. Cokolikiem,
4) położenie progów metalowych przy 22 drzwiach wejściowych do pomieszczeń biurowych
Klasyfikacja CPV: 45431100-8;
Wymiary korytarza III piętra: 1,80 m x 40,00 m plus 1,80m x 20,00 m + cokolik = 120 m2.

Zamawiający wymagał będzie zachowania w stanie niezmienionym wyglądu ścian i sufitów. Remont korytarza musi odbywać się bez utrudnień w funkcjonowaniu firm i urzędów mających siedzibę
w budynku A-300, preferowane terminy remontu - piątek od godz. 17:00 do poniedziałku godz. 07:00.
Termin wykonania remontu: do 30 lipca 2008 r.


Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak– Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 27.05.2008r godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowyŁęczna dnia 20.05.2008r. .................................................
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków