Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego i AGD

2008-04-03 14:24:10

Łęczna, 03.04.2008 r.


ZP.3431/4/2008
wg. Rozdzielnika pytania i odpowiedzi NR 3.

Dot.: Zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego i AGD z dostawą do siedziby Zamawiającego. CPV 30230000-0, 32324100-1, 33451000-9, 29800000
-7. Szczegółowy wykaz potrzeb sprzętu przedstawiony jest w zał. Nr 2 - specyfikacji technicznej.


Starosta Powiatu Łęczyńskiego informuje, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym jw. wpłynęły następujące zapytania:

Pyt. 1
Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę notebooka bez modemu 56K V.92?

Pyt. 2
Czy Zamawiający zaakceptuje oświadczenie wykonawcy, że zaproponowane zestawy komputerowe będą kompatybilne z windowsem XP i Vista?

Pyt. 3
Czy w przypadku deklaracje zgodności CE Zamawiający zaakceptuje deklaracje wystawione na jednostki centralne komputerów? (Nie istnieją deklaracje CE dla całych zestawów).


W odpowiedzi na pytania wyjaśniamy:
1. Zamawiający dopuszcza dostawę notebooka bez modemu.
2. Zamawiający zaakceptuje oświadczenie wykonawcy o kompatybilności zestawów komputerowych z systemami Windows XP oraz Windows Vista
3. Zamawiający zaakceptuje deklaracje wystawione na jednostki centralne oraz poszczególne urządzenia zestawów komputerowych.

Zamawiający nie zamierza przedłużać terminu na składanie ofert.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www