Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu nieograniczonego na zakupy z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokim według podziału na pakiety (zadania)...

2008-02-13 07:52:07
Numer sprawy: ZP.3431/2/2008 Łęczna, 2008-02-12 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zakupu z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokim, według podziału na pakiety (zadania):
1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: 15800000-6;
2) Zadanie nr 2 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
3) Zadanie nr 3 drobiu, CPV: 15131500-0;
4) Zadanie nr 4 pieczywa, CPV: 15811000-6;
5) Zadanie nr 5 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
6) Zadanie nr 6 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;
7) Zadanie Nr 7 jaja, CPV: 01242000-5
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 207 000,00 zł brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty na poszczególne zadania, złożone przez Wykonawców:
1) zadanie Nr 1 - ARPOS Spółka Jawna, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna ( cena oferty 40 229,81 zł brutto )
2) zadanie Nr 2 - PH DROBIS I i D Wojciechowscy Sp. Jawna, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41 ( 30 202,69zł )
3) zadanie Nr 3 – PH DROBIS I i D Wojciechowscy Sp. Jawna, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41 ( 6 396,30 zł )
4) zadanie Nr 4 – Piekarnia Krępiec Teodozja Kubić, ul. Olimpijczyków 48, 21-007 Mełgiew ( 18 425,40 zł )
5) zadanie Nr 5 - Spółdzielnia Mleczarska BIOMLEK, ul. Chem,iczna 4, 22-100 Chełm ( 36 163,25 zł )
6) zadanie Nr 6 - Konrad Kowalczyk, Jawidz 136, 21-077 Spiczyn ( 14 255,00 zł )
7) zadanie Nr 7 - ARPOS Spółka Jawna, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna ( 3 955,20 zł )
Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty dla poszczególnych zadań spełniają wymagania Zamawiającego i są najtańsze. Wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2008-02-20 na godz. 10:00 do Wieloosobowego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych, pokój Nr 114 (I piętro),
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy punkty za zadanie Nr:
1 2 3 4 5 6 7
1 Konrad Kowalczyk, Jawidz 136, 21-077 Spiczyn - - - - - 100,00 -
3. Piekarnia Krępiec Teodozja Kubić, ul. Olimpijczyków 48, 21-007 Mełgiew - - - 100,00 - - -
4. ARPOS Spółka Jawna, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 100,00 - - - - - -
5. ARPOS Spółka Jawna, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna - - - - - - 100,00
6. PH DROBIS I i D Wojciechowscy Sp. Jawna, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41 - 100,00 100,00 - - 88,89
7. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 21-070 Cyców, ul. Chełmska 40 - - - 92,60 - - -
8. TYMWAR Grzegorz Tymczak, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn - - - - - 94,15 -
9. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 - - - 81,51 - - -
10. Spółdzielnia Mleczarska BIOMLEK, ul. Chem,iczna 4,
22-100 Chełm - - - - 100,00 - -
11. Zakład Produkcyjno-Handlowy Jabłoński Cz., Kalbarczyk H., Olszewski S JAKOL Sp. J, Kopina, 21-070 Cyców - 92,81 82,20 - - 71,51 80,00

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu ofert: Oferta Nr 2, którą złożyła firma: Almax – Dystrybucja Sp. z o.o Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, na podstawie zapisu art. 89, ust. 1 pkt. 2 (oferta nie zawiera wyceny pozycji Nr 10 : kwasek cytrynowy
– potrzeby 5 kg oraz pozycji Nr 14: przyprawa do kurczaka – potrzeby 2,5 kg.).
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r.Dz. U. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
____________________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych