Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych w ramach realizacji projektu pn. „Transgraniczny festiwal kultury Słowian Wschodnich”. CPV: 78200000-9 -

2008-02-06 14:32:05
ZP.3431/1/2008 Łęczna, dnia 6.02.2008r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Powiat Łęczyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej, z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na:
przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych w ramach realizacji projektu pn. „Transgraniczny festiwal kultury Słowian Wschodnich”. CPV: 78200000-9 -
wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez PETIT Skład-Druk-Oprawa, Wojciech Guz i Wspólnicy, Spółka Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, jednocześnie przedstawia najniższą
a tym samym najkorzystniejszą cenę z uwagi na kryteria wyboru ofert w niniejszym postępowaniu.
INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ:

Wpłynęło 5 ważnych ofert następujących Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba uzyskanych punktów
1. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk ul. Gen. T.
Kutrzeby 15 69,87
2. Wydawnictwo Tekst Sp. z o.o. ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz
77,06
3. Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, 01-142 Warszawa,
ul. Sokołowska 12A 55,40
4. Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF, 85-009 Bydgoszcz,
ul. Dworcowa 71 77,06
5. PETIT Skład-Druk-Oprawa, Wojciech Guz i Wspólnicy, Spółka
Komandytowa, ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin 100,00

Jedynym kryterium oceny ofert była cena (waga 100 %).
Zaoferowana cena to 63 930,00 zł brutto.

Z postępowania nie wykluczono wykonawców, nie odrzucono ofert.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)
- dział VI "Środki ochrony prawnej".
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna