Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Projekty » Projekty zrealizowane » Wirtualny Powiat. Budowa ...

Wirtualny Powiat. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Łęczyńskim. Etap II

2009-11-23 10:16:07
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Wartość projektu: 1.635.099,29
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 72 % - 1 177 271,48 zł
■ Budżet Powiatu Łęczyńskiego - 28 % - 457 827,81 zł

Okres realizacji projektu: 15 września 2006 - 31 grudnia 2007

Opis projektu:
Celem strategicznym projektu było wspieranie rozwoju Powiatu Łęczyńskiego i rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców powiatu oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w stosunku do dużych ośrodków miejskich i innych regionów Polski i Unii Europejskiej.

Realizacja projektu „Wirtualny Powiat”… na tak dużym terenie, jest możliwa dzięki współpracy przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z naszego terenu:

■ Starostwo Powiatowe w Łęcznej
■ Urząd Gminy Cyców
■ Urząd Gminy Milejów
■ Urząd Gminy Ludwin
■ Urząd Miejski w Łęcznej
■ Urząd Gminy Puchaczów
■ Urząd Gminy Spiczyn

5 stycznia 2006 r. podpisali oni Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu. Inwestycja ta pozwoli na:
■ wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego
■ wzrost dostępu do Internetu dla pracowników instytucji publicznych
■ dostęp do Internetu dla mieszkańców i gości Starostwa, Urzędu Miejskiego oraz wszystkich Urzędów Gmin powiatu Łęczyńskiego - Utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (infomaty, telecentra)
■ wzrost liczby osób korzystających z elektronicznego kontaktu ze starostwem i urzędami gmin
■ wzrost liczby procedur administracyjnych dostępnych obywatelowi on-line

Oprócz wyżej wymienionych korzyści płynących z realizacji projektu podniesie się atrakcyjność inwestycyjna dla krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych poprzez łatwiejszy dostęp do informacji o powiecie za pośrednictwem Internetu - ułatwienie dostępu do portalu „Powiat Łęczyński”, który zawiera informacje o powiecie, jego dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, atrakcjach turystycznych, gospodarce, wzrośnie konkurencyjność oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z naszego terenu poprzez dostęp do informacji o nich za pośrednictwem Internetu.

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa