Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Projekty » Projekty zrealizowane » Eurostudent - program ...

Eurostudent - program stypendialny dla województwa lubelskiego 2004-2005

2014-03-11 12:09:03
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wartość projektu: 103 500,00 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Społeczny - 75% - 77 625,00 zł
■ Budżet Państwa - 25% - 25 875,20 zł

Okres realizacji projektu: rok akademicki 2004/2005
Liczna studentów objętych projektem: 69


Celem realizowanego projektu jest stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w województwie lubelskim.

Projekt poprzez swoje działania miał za zadanie podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym dla studentów zagrożonych marginalizacją. Środkiem do osiągnięcia tego celu były stypendia przyznawane studentom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc finansowa udzielona w ramach realizowanego projektu była szansą, a także zachętą do podjęcia lub kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym. Wypłata stypendium odbywała się w systemie miesięcznym. Starostwa Powiatowe województwa lubelskiego zawarły porozumienie w sprawie przygotowania wspólnego projektu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na obszarze tych powiatów.

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron