Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Projekty » Projekty zrealizowane » Mogę więcej. Program ...

Mogę więcej. Program stypendialny dla uczniów w roku szkolnym 2005/2006

2014-03-11 12:08:18
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wartość projektu: 248 144,61 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Społeczny - 68,05% - 168 862,41 zł
■ Budżet Państwa - 31,95 % - 79 282,20 zł

Okres realizacji projektu: rok szkolny 2005/2006
Liczba uczniów objętych projektem: 248


Celem projektu było podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, (w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów).

Realizacja projektu przyczyniła się do pokonania bariery ekonomicznej, która utrudnia kontynuację edukacji na poziomie średnim i wyższym młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich. Zdobycie pełnego średniego wykształcenia, a później wyższego przyczyniło się do zwiększenia ich szans na rynku pracy. Wysoki odsetek wykształconych mieszkańców należy do podstawowych atutów regionu oraz jest motorem jego długofalowego rozwoju.

Beneficjenci projektu najwięcej pieniędzy uzyskanych ze stypendiów wydatkowali na zakup pomocy naukowych, odzieży sportowej oraz buty. Zapewne dzięki możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb polepszyła się samoocena i wiara we własne siły uczniów, wzrosła motywacja do nauki, posiedli umiejętność zarządzania środkami finansowymi, wzrosły aspiracje zawodowe i osobiste.

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron