Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Projekty » Projekty zrealizowane » Klucz do sukcesu. ...

Klucz do sukcesu. Promocja kształcenia ustawicznego w Powiecie Łęczyńskim

2014-03-03 14:47:35
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

Wartość projektu: 48 118,00 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Społeczny - 75% - 36 088,50 zł
■ Budżet Państwa - 25% - 12 029,50 zł

Okres realizacji projektu: 22 luty 2005 - 1 marca 2006

Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców powiatu łęczyńskiego i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów zmieniającego się rynku pracy, w szczególności w warunkach członkostwa w UE.

Projekt skierowany był do 40 pracujących osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy), którym sytuacja materialna utrudnia podnoszenie kwalifikacji we własnym zakresie.

Do udziału w projekcie zakwalifikowali się pracownicy firm, szkół, urzędów i jednostek samorządowych z terenu powiatu.

Realizacja projektu obejmowała przeprowadzenie w Łęcznej bezpłatnego kursu z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej i funduszach strukturalnych oraz nauki języka angielskiego.

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków