Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wynik przetargu dot. ...

Wynik przetargu dot. Szpitala Rejonowego w Łęcznej

2008-01-17 11:13:23
Wynik przetargu dot. Szpitala Rejonowego w Łęcznej

ZP.3431/19/2007
Łęczna, dnia 16.01.2008r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiat Łęczyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej, z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na:

Szpital Rejonowy Łęcznej:
1.1. . Roboty budowlane - roboty instalacyjno-wykończeniowe w segmencie D, roboty wykończeniowo-instalacyjne głównego hallu dźwigowego wraz z montażem 2-ch dźwigów i ich zasileniem, wykonanie agregatorowi prądotwórczej, budynków: tlenowni z dwoma źródłami tlenu, sprężarkowi gazów medycznych, maszynowni próżni, hydroforni w zakresie robót wykończeniowych i instalacyjnych + wyposażenie technologiczne;
1.2. Projekty wykonawcze i roboty budowlane na zakres: roboty wykończeniowo -instalacyjne w segmentach: E, G, H, Ł-2, Ł-3, Ł-4, portiernia we wszystkich branżach, infrastruktura techniczna, drogi, chodniki, parkingi (nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce), mała architektura, zagospodarowanie zieleni. CPV: 45215140-0, 74142120-3. Kategoria usług:12.

Powyższy zakres obejmuje kompleksowo roboty niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej - pozwolenie na użytkowanie Szpitala.

wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Konsorcjum Firm pn. „DOMBUD” w skład którego wchodzą:

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Puławy” - Dombud Sp. z o.o - Lider Konsorcjum
- „CETEKO” Zakład Usługowo-Produkcyjny Sp. z o.o - członek Konsorcjum;
- Autorskie Pracownie Projektowe UNIMED Agnieszka Królik, Lech Królik Spółka Jawna - członek Konsorcjum, z siedzibą ul. Słowackiego 2, 24-100 Puławy.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, jednocześnie przedstawia najniższą a tym samym najkorzystniejszą cenę z uwagi na kryteria wyboru ofert w niniejszym postępowaniu.

INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ:

Wpłynęły 2 ważne oferty następujących Wykonawców:

Oferta Nr 1 - Konsorcjum w składzie :
1. Mostostal Warszawa S.A, ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa - Lider Konsorcjum
2. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych „INTERBUD” Sp. z o.o. - partner konsorcjum
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WAMACO” Sp. z o.o - partner konsorcjum
4. Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” Sp. z o.o - partner konsorcjum,
5. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 „WROBIS” S.A. - partner konsorcjum.
z siedzibą: ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa .
Jedynym kryterium oceny ofert była cena (waga 100 %), oferta uzyskała 91,12 punktów.
Zaoferowana cena to 37 523 180,99 zł

Oferta Nr 2 - Konsorcjum w składzie:
1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Puławy” - Dombud Sp. z o.o - Lider Konsorcjum
2. „CETEKO” Zakład Usługowo - Produkcyjny Sp. z o.o - członek Konsorcjum;
3. Autorskie Pracownie Projektowe UNIMED Agnieszka Królik, Lech Królik Spółka Jawna - członek Konsorcjum, z siedzibą ul. Słowackiego 2, 24-100 Puławy.
Jedynym kryterium oceny ofert była cena (waga 100 %), oferta uzyskała - 100,00 punktów.
Zaoferowana cena to 34 194 696,39 zł.

Z postępowania nie wykluczono wykonawców, nie odrzucono ofert.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych