Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Organizacje pozarzadowe » Chcę przekazać 1 ...

Chcę przekazać 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego

2015-02-12 11:27:00

Podstawowe zasady przekazywania 1% w 2008 roku:

• podatnik wskazuje opp i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;
• podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji;
• podatnik nie ma możliwości określenia celu szczegółowego, na który chce przekazać 1%;
• jeśli odpis przekazywane jest dla organizacji, która ma oddziały, podatnik nie ma możliwości wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1%. Kwoty odpisów zostaną wpłacone na jedno wskazane kotno organizacji;
• organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazał jej 1% - dowie się tylko, z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota;
• wpłaty organizacji będą wpływać na konta organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali podatkowej).

Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
• Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Jak przekazać 1%?

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Prezentujemy podstawowe zasady.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

■ podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
■ podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
■ podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Lista jest publikowana co roku (do 31 grudnia). Na liście znajdują się organizacje, które miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2007 roku) i które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami). Do tej pory to podatnik miał obowiązek sprawdzić, czy organizacja, której chce przekazać 1% nie prowadzi takiej działalności. Teraz zrobi to za niego Minister Sprawiedliwości. Lista dostępna jest tutaj.

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1 % należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

3. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).

■ Informacja pochodzi z portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl


■ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
(nr KRS, nazwa, adres)

0000033936
■ Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego
Al. Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna

0000266136
■ Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki" w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
http://www.amazonkileczna.pl

0000091414
■ Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Lokalnej Społeczności Jesteśmy Sobie Zawsze Potrzebni
Stawek, 21-070 Cyców

0000123768
■ Klub Abstynenta "Aroka"
ul. Nowa 1, 21-070 Cyców

0000158845
■ Stowarzyszenie Możesz Osiągnąć Więcej "MOW"
Podgłębokie, 21-070 Cyców

0000168028
■ Towarzystwo Miłośników Ziemi Cycowskiej
ul. Wiejska 6, 21-070 Cyców

0000200857
■ Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej "Jesteśmy Razem"
Garbatówka, 21-070 Cyców

0000208876
■ Ludowy Klub Sportowy "Błękit" Cyców
ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców

0000236254
■ Stowarzyszenie "Sympatycy z Łęcznej"
al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa