Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

O Rzeczniku

2017-02-03 14:02:12
Godziny przyjęć interesantów:

■ Poniedziałek, czwartek, piątek: 8.15-15.00.

■ Zapewnianie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów,
■ Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
■ Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
■ Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
■ Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.


Iwona Porębna
pok. 102, I p.
tel. (0-81) 531-52-30
e-mail: i.porebna@powiatleczynski.pl

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych