Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Powiatowy Rzecznik ... » Ważne adresy i telefony

Ważne adresy i telefony

2017-02-03 14:01:30

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. (022) 55-60-800
http://www.uokik.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to instytucja rządowa zajmująca się ochroną konsumenta zbiorowego.

Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie
ul. Ochotnicza 10
20-012 Lublin
tel. (081) 743-77-30


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
ul. Tomasza Zana 38c
20-601 Lublin
tel. (081) 528-07-47
http://www.ihlublin.pl

Inspekcja Handlowa jest organem kontroli powołanym m.in do ochrony interesów i praw konsumentów.

Federacja Konsumentów – strona internetowa http://www.federacja-konsumentow.org.pl

Jednostka Terenowa Federacji Konsumentów w Lublinie
ul. Lotnicza 3
20- 322 Lublin
tel. (081) 728 51 39

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
ul. Marcina Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
infolinia konsumencka 801 440 220
http://www.konsumenci.org.pl

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – strona internetowa http://www.turystyka.gov.pl

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. (022) 48-68-400
http://www.zbp.pl

Do zadań Arbitra Bankowego należy pomoc konsumentom w rozstrzyganiu sporów związanych z usługami bankowymi.

Urząd Lotnictwa Cywilnego – strona internetowa http://www.ulc.gov.pl

Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
dyżury ekspertów tel. (022) 333-73-26, 333-73-28
http://www.rf.gov.pl

Do zakresu zadań Rzecznika Ubezpieczonych należy pomoc konsumentom w sporach związanych z usługami ubezpieczeniowymi.

Europejskie Centrum Konsumenckie
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.(022) 55-60-118
http://www.konsument.gov.pl

Głównym zadaniem Europejskiego Centrum Konsumenckiego jest informowanie o prawach konsumentów w Unii Europejskiej oraz pomoc prawna i organizacyjna dotycząca sporów transgranicznych. Porady dla konsumentów poniedziałek – piątek 10.00 – 14.00.

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01–211 Warszawa
Centrum Informacji konsumenckiej (022) 330- 40-00
http://www.uke.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Lublinie
ul. T. Zana 38C
20 – 601 Lublin
tel. (081) 743-40-43

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02 – 022 Warszawa
tel. (022) 487-55-70
http://www.ure.gov.pl


Urząd Regulacji Energetyki Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie
Al. Józefa Piłsudskiego 13
20 – 011 Lublin
tel.(081) 476-22-01

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa