Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Powiecie » Środowisko naturalne, ... » Gleby, bogactwa naturalne

Gleby, bogactwa naturalne

2017-01-25 09:57:56
Gleby

Gleby Powiatu Łęczyńskiego zaliczane są do średniourodzajnych. Różnorodność podłoża skalnego i czynniki glebotwórcze wytworzyły bogatą skalę gleb. Zdecydowanie przeważają skały typu kredy piszącej, margli i wapieni marglowych. Zostały one ukształtowane przez osady pozostałe po istniejącym kiedyś morzu, które z tych terenów zaczęło się wycofywać w górnym oligocenie (23 mln lat temu) - otwierając w dziejach historii nowy etap - lądowej morfogenezy trwającej nieprzerwanie do dzisiaj. Występują tu zatem wytworzone z lessów i utworów lessowych gleby brunatne i bielicowe. Gleby bielicowe o bardzo kwaśnym odczynie, mało zasobne w próchnicę oraz ubogie w potas i fosfor zajmują największą powierzchnię powiatu. Nadają się one pod uprawy żyta i ziemniaków. Gleby te występują m.in. w gminie Ludwin. Bardzo podobny charakter mają gleby brunatnoziemne, które dodatkowo są ubogie w wapń i magnez. Dominują one w gminach Cyców i Spiczyn. W południowo-zachodniej części powiatu na bezleśnym płaskowyżu wykształciły się lessy, gdzieniegdzie na podłożu lessowym czarnoziemy, a na podłożu ze skał wapiennych rędziny (gminy: Łęczna i częściowo Milejów). Na terenach podmokłych występują gleby bagienne, a w dolinach rzek mady.

Bogactwa naturalne

Bardzo duże znaczenie dla całego powiatu posiadają występujące tu złoża węgla kamiennego, będące częścią lubelskiego basenu karbońskiego. Zasoby karbońskich pokładów węgla zalegających w części wielkiej osi strukturalnej niecki lwowsko-lubelskiej, którego powierzchnia wynosi około 14000 km2, według aktualnych obliczeń wynoszą 38.180,4 mln ton. Są to pokłady o grubości 1 m, 1,5 m oraz część powyżej 1,5m. Najbardziej węglonośnym jest region między Chełmem, Parczewem i Łęczną.

Na terenie powiatu w obrębie gmin: Puchaczów, Ludwin, Cyców, w odległości około 10 km na wschód od Łęcznej, znajduje się obszar górniczy kopalni węgla kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z miejscowościami Bogdanka, Stefanów, Nadrybie.

Decyzja o budowie Lubelskiego Zagłębia Węglowego Łęczna i rozpoczęciu budowy kopalni w Bogdance zapadła w 1975 roku. Głębienie szybu pierwszej kopalni pilotażowo-wydobywczej rozpoczęto 21 października 1975 roku, a pokład węglowy osiągnięto w grudniu 1977 roku. Węgiel wydobywany jest od roku 1982 ze złoża położonego w obszarze górniczym „Puchaczów IV”. Eksploatacja prowadzona jest systemem na „zawał”.

Wśród innych surowców naturalnych występujących na terenie Powiatu Łęczyńskiego wymienić należy torfy, gliny i piaski, które nie są jednak eksploatowane na szerszą skalę.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków