Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Powiecie » Położenie

Położenie

2017-01-25 09:41:02

Położenie geograficzne

Powiat Łęczyński położony jest we wschodniej Polsce, w centralnej części województwa lubelskiego.

Graniczy z następującymi powiatami: lubelskim, lubartowskim, parczewskim, włodawskim, chełmskim i świdnickim.

Powierzchnia powiatu wynosi 637 km2.

W skład powiatu wchodzą:
- gmina miejsko-wiejska: Łęczna
- gminy wiejskie: Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn

Stolicą powiatu jest miasto Łęczna, położone w linii prostej w odległości 24 km od Lublina, 55 km od Chełma i 55 km od wschodniej granicy państwa.

Budowa geologiczna i rzeźba terenu

Powiat leży na pograniczu dwu odrębnych regionów geograficznych: północno-wschodniej krawędzi Wyżyny Lubelskiej i południowo-zachodniego krańca Polesia Lubelskiego, na styku dwu jego podregionów: Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego oraz Obniżenia Dorohuskiego.

Podłoże zachodnich krańców Powiatu Łęczyńskiego (równinny, monotonny krajobrazowo obszar Płaskowyżu Łuszczowskiego), stanowią głównie miękkie margle i opoki z okresu mastrychtu, na których zalegają cienkie powłoki czwartorzędowych mułków i piasków. Dopiero w okolicach Łęcznej pojawiają się znaczne deniwelacje Łęczyńskiego Guza Kredowego, przez który - od Ciechanek Łańcuchowskich do Spiczyna - dokonuje przełomu rzeka Wieprz. Rzeka na tym odcinku meandruje w ciasnej dolinie o stromych zboczach.
Południowo-wschodnią część Powiatu Łęczyńskiego obejmuje Obniżenie Dorohuskie ze skrytymi złożami kredy piszącej i miękkich margli pokrytymi mułkami i iłami akumulacyjnymi. Jest to teren bagienno-torfowiskowy z licznymi rozlewiskami i podmokłymi łąkami.

Na północ od rzeki Świnki rozpościera się Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. W krajobrazie Pojezierza przeważają rozległe płaskie równiny urozmaicone łagodnymi wzgórzami morenowymi, pagórkami kredowymi i gdzieniegdzie wydmami. Ich powierzchnia porośnięta jest licznymi zagajnikami i lasami, pośród których znajduje się wiele jezior, bagien i torfowisk. Jest to teren zbudowany z miękkich skał okresu kredowego, wyścielony morskimi osadami trzeciorzędu oraz rozległymi piaskami.

Cały teren leży w obrębie Niżu Środkowoeuropejskiego - na pierwszy rzut oka bardzo monotonnego, płaskiego krajobrazu. Jednakże wędrując po rozległej równinie dostrzega się wstęgi płynących wód, miejscami otoczone wysoką skarpą brzegową. Tu i ówdzie widoczne są wzgórza i pagórki wznoszące się swoimi ostańcami ponad płaskie równiny.

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa