Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Wydziały i stanowiska - ... » Powiatowy Zespół ds. ...

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

2017-01-26 10:43:16
1. Struktura zespołu obejmuje stanowiska :
1) Przewodniczącego Zespołu,
2) Sekretarza,
3) pracownika administracyjnego,
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) wydawanie orzeczeń w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn zm.),
2) wydawanie kart parkingowych w trybie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. )
3) i przepisów wykonawczych.


Renata Mrugała
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
81 53 15283

Monika Bartosiak
Sekretarz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Magdalena Stolarska
Inspektor ds. administracyjno - biurowych
81 53 15284

ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
tel. (081) 752-34-18
e-mail: pzoonleczna@op.pl

Więcej: http://pzon.powiatleczynski.pl/

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna