Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

2017-01-26 11:03:57
Godziny przyjęć interesantów:
■ Poniedziałek, czwartek, piątek: 8.15-15.001. Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania m.in. z zakresu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U.z 2015 r. , poz. 184 z późn. zm.),
2. Do podstawowych zadań Rzecznika należy w szczególności :
1) przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym ,
2) zwalczanie nieuczciwej konkurencji ,
3) współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej
w zakresie realizacji jej zadań na terenie Powiatu ,
4) zapewnienie konsumentom bezpłatnych porad i informacji prawnej
w zakresie ochrony ich interesów,
5) możliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz przystępowanie
za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów
konsumentów,
6) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz
organizacjami konsumenckimi.

Iwona Porębna
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Inspektor ds. obsługi Rady Powiatu
pok. 102, I p.
tel. 81 53 15230
e-mail: i.porebna@powiatleczynski.pl


WIĘCEJ INFORMACJI

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa