Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Stanowisko ds. Kadr

2017-01-26 11:11:03
1. Zakres pracy na stanowisku dotyczy m. in. zagadnień wynikających z :
1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm. ),
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t. j. dz. U. z 2014 r. poz. 1202),
3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.)
4) i przepisów wykonawczych
2. Do kompetencji pracownika na stanowisku ds. kadr należy
w szczególności:
1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
2) opracowywanie - w uzgodnieniu z Sekretarzem Powiatu- zakresów czynności dla naczelników wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy
3) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
4) zabezpieczenie przestrzegania przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie,
4) prowadzenia i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę


Grażyna Pasiak
Główny Specjalista ds. kadrowych
pok. 218, II p.
tel. 81 53 15276
g.pasiak@powiatleczynski.pl

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www