Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Książka telefoniczna

Książka telefoniczna

2019-01-24 08:10:16
Starosta
Krzysztof Niewiadomski

tel. 81 53 15200
e-mail: k.niewiadomski@powiatleczynski.pl

Wicestarosta
Dawid Kostecki

tel. 81 53 15200
e-mail: d.kostecki@powiatleczynski.pl

Skarbnik Powiatu
Patrycja Miazio

tel. 81 53 15256
e-mail: p.miazio@powiatleczynski.pl

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Kryk Monika
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15230
e-mail: m.kryk@powiatleczynski.pl

Marta Kamińska
Obsługa sekretariatu

tel. 81 53 15200, fax. 81 752 64 64
e-mail: poczta@powiatleczynski.pl

Tkaczyk Agnieszka
Inspektor ds. obsługi kancelarii

tel. 81 53 15201
e-mail: a.tkaczyk@powiatleczynski.pl

Porębna Iwona
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Inspektor ds. obsługi Rady Powiatu

tel. 81 53 15230
e-mail: i.porebna@powiatleczynski.pl

Wachewicz Bartłomiej
Inspektor ds. rozliczeń i dozoru mienia

tel. 81 53 15231
e-mail: b.wachewicz@powiatleczynski.pl


Zabezpieczenie informatyczne

Paweł Romańczuk
Inspektor ds. Informatyki

tel. (81) 531-52-32
e-mail: p.romanczuk@powiatleczynski.pl

Stanowisko ds. Audytu i Kontroli

Anna Haleniuk

tel.81 53 15232
e-mail: a.haleniuk@powiatleczynski.pl

Zespół Radców Prawnych

Kostrubiec-Bijata Alicja
Radca Prawny

tel. 81 53 15233
e-mail: a.bijata@powiatleczynski.pl

Sokół Bożena
Radca Prawny

tel. 81 53 15233
e-mail: b.sokol@powiatleczynski.pl

Obel - Szurek Anna
Radca Prawny
tel. 81 53 15233
e-mail: a.obel@powiatleczynski.pl

Bijata Łukasz
Radca Prawny

tel. 81 53 15233
e-mail: l.bijata@powiatleczynski.pl

Wydział Budownictwa, Architektury,

Dąbek Zbigniew
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15265
e-mail: z.dabek@powiatleczynski.pl

Filipiak - Białek Joanna
Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. 81 53 15264
e-mail: j.bialek@powiatleczynski.pl

Kot Henryk
Podinspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15264
e-mail: h.kot@powiatleczynski.pl

Nestorowicz Gabryel
Inspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15261
e-mail: g.nestorowicz@powiatleczynski.pl

Meresta Maria
Inspektor ds. budownictwa

tel.: 81 53 15262
e-mail: m.meresta@powiatleczynski.pl

Niedobylski Adam
Inspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15263
e-mail: a.niedobylski@powiatleczynski.pl

Gryglicka Jolanta
Inspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15260
e-mail: j.gryglicka@powiatleczynski.pl

Gerhard Jadwiga
Inspektor ds. budownictwa

tel. 81 53 15263
e-mail: j.gerhard@powiatleczynski.pl

Wydział Ochrony Środowiska

Kościarz Agnieszka
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15273
e-mail: a.kosciarz@powiatleczynski.pl

Makuch Zofia
Podinspektor ds. ochrony środowiska

tel. 81 53 15272
e-mail: z.makuch@powiatleczynski.pl

Kasprzak Robert
Inspektor ds. ochrony środowiska

tel. 81 53 15270
e-mail: r.kasprzak@powiatleczynski.pl

Ząbkowski Adam
Podinspektor ds. leśnictwa i gospodarki leśnej

tel. 81 53 15271
e-mail: a.zabkowski@powiatleczynski.pl

Wydział Finansowo-Budżetowy

Miazio Patrycja
Skarbnik Powiatu
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15256
e-mail: p.miazio@powiatleczynski.pl

Wachewicz Wioletta
Z-ca Głównego Księgowego

tel. 81 53 15250
e-mail: w.kuziola@powiatleczynski.pl

Krępacka Elżbieta
Inspektor ds. księgowości

tel. 81 53 15254
e-mail: e.krepacka@powiatleczynski.pl

Bijata Dorota
Inspektor ds. księgowości

tel. 81 53 15251
e-mail: d.basek@powiatleczynski.pl

Kondraciuk Teresa
Inspektor ds. księgowości

tel. 81 53 15255
e-mail: t.kondraciuk@powiatleczynski.pl

Mróz Anna
Podinspektor ds. księgowości

tel. 81 53 15252
e-mail: a.mroz@powiatleczynski.pl

Szczepańska Sylwia
Inspektor ds. księgowości

tel. 81 53 15251
e-mail: s.szczepanska@powiatleczynski.pl
Roczon Katarzyna
Podinspektor ds. księgowości
tel. 81 53 15251
e-mail: k.roczon@powiatleczynski.pl

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Dylewski Stanisław
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15220
e-mail: s.dylewski@powiatleczynski.pl

Joanna Gańska-Skrzypczak
Zastępca Naczelnika

tel. 81 53 15216
e-mail: j.skrzypczak@powiatleczynski.pl

Bijata Łukasz
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 81 53 15215
e-mail: l.bijata@powiatleczynski.pl

Dołgań Maria
Inspektor ds. ewidencji gruntów

tel. 81 53 15214
e-mail: m.dolgan@powiatleczynski.pl

Fiutka Andrzej
Inspektor ds. geodezji i kartografii

tel. 81 53 15212
e-mail: a.fiutka@powiatleczynski.pl

Fronc Lucyna
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 81 53 15217
e-mail: l.fronc@powiatleczynski.pl

Kachel Michał
Inspektor ds. geodezji i kartografii

tel. 81 53 15211
e-mail: m.kachel@powiatleczynski.pl

Wioletta Jagiełło-Czech
Inspektor ds. geodezji i kartografii

tel. 81 53 15211
e-mail: w.czech@powiatleczynski.pl

Serwin Barbara
Inspektor ds. ewidencji gruntów

tel. 81 53 15222
e-mail: b.serwin@powiatleczynski.pl

Słomczyńska Ewa
Inspektor ds. ewidencji gruntów

tel. 81 53 15218
e-mail: e.slomczynska@powiatleczynski.pl

Olga Skoczylas
Inspektor ds. ewidencji gruntów i budynków

tel. 81 53 15219
e-mail: o.skoczylas@powiatleczynski.pl

Mazurkiewicz Olga
Geodeta

tel. 81 53 15213
e-mail: o.mazurkiewicz@powiatleczynski.pl


Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Piwońska Marta
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15282
e-mail: m.piwonska@powiatleczynski.pl

Warda Emilia
Inspektor ds. ochrony zdrowia

tel. 81 53 15279
e-mail: e.warda@powiatleczynski.pl

Monika Haraszczuk
Inspektor ds. kultury, sportu i organizacji pozarządowych

tel. 81 53 15279
m.haraszczuk@powiatleczynski.pl
Kwiatkowska Grażyna
Podinspektor ds. oświaty i rozliczeń

tel. 81 53 15280
e-mail: g.kwiatkowska@powiatleczynski.pl

Cieślińska Beata
Inspektor ds. promocji powiatu i kontaktu z mediami

tel. 81 53 15 202
e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl

Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu

Giszczak Anna
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15 203
e-mail: a.giszczak@powiatleczynski.pl

Jóźwiak Agnieszka
Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 81 53 15 204
e-mail:a.jozwiak@powiatleczynski.pl

Szostakiewicz Edyta
Podinspektor ds. zamówień publicznych

tel. 81 53 15 204
e-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl

Łazuga Agnieszka
Inspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych

tel. 81 53 15 206
e-mail: a.lazuga@powiatleczynski.pl

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

Duda Elżbieta
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15245
e-mail: e.duda@powiatleczynski.pl

Gryniewicz Agnieszka
Zastępca Naczelnika

tel. 81 53 15242
e-mail: a.gryniewicz@powiatleczynski.pl

Ośko-Pińkowska Marzena
Inspektor ds. komunikacji

tel. 81 53 15240
e-mail: m.pinkowska@powiatleczynski.pl

Kuzioła Iwona
Inspektor ds. komunikacji

tel. 81 53 15240
e-mail: i.kuziola@powiatleczynski.pl

Myszyńska Aldona
Podinspektor ds. komunikacji

tel. 81 53 15240
e-mail: a.myszynska@powiatleczynski.pl

Struszewska Katarzyna
Podinspektor ds. komunikacji

tel. 81 53 15242
e-mail: k.struszewska@powiatleczynski.pl

Nastaj Anna
Podinspektor ds. komunikacji

tel. 81 53 15244
e-mail: a.nastaj@powiatleczynski.pl

Monika Mazurkiewicz
Podinspektor ds. komunikacji

tel. 81 53 15240

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich

Warszawska-Krakowiak Katarzyna
Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich

tel. 81 53 15275
e-mail: k.warszawska@powiatleczynski.pl

Łagodziński Mariusz
Główny specjalista ds. zarządzania kryzysowego

tel. 81 53 15274
e-mail: m.lagodzinski@powiatleczynski.pl


Stanowisko ds. kadr

Pasiak Grażyna
Główny specjalista ds. kadrowych

tel. 81 53 15276
e-mail: g.pasiak@powiatleczynski.pl

Stanowisko ds. Archiwum i spraw socjalnych

Plechawska Agnieszka
Główny specjalista ds. archiwum i spraw socjalnych

tel. 81 53 15276
e-mail: a.plechawska@powiatleczynski.pl

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

Krakowiak Robert

Inspektor ds. obrony cywilnej
tel. 81 53 15274
e-mail: r.krakowiak@powiatleczynski.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Mrugała Renata
Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 81 53 15283
e-mail: pzoonleczna@op.pl

Bartosiak Monika
Sekretarz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Stolarska Magdalena
Inspektor ds. administracyjno - biurowych
tel. 81 53 15284Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna