Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej

2012-03-16 08:48:36
ZP.272.1.1.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 11/2010 z dnia 21 stycznia 2010 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym
o cenę na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej, polegających na organizacji
4-dniowej wycieczki autokarowej:
Słowacja - Austria (miejscowość Tręczyn, Małe Karpaty, Prater, Kahlenberg, Wiedeń, Heiligenkreuz, Grinzing, Bratysława).

1. Uczestnicy postępowania muszą zapewnić:
a) transport autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna –Bratysława -Małe Karpaty (Słowacja) - Prater - Kahlenberg - Wiedeń (Austria) – Łęczna i na wycieczki w Austrii i Słowacji;
b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – suma ubezpieczenia: 5 000 PLN, koszty leczenia poza granicami kraju suma ubezpieczenia 10 000 Euro) dla jednego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia;
c) zapewnienie dojazdu i przejazdu autokarem o podwyższonym standardzie klimatyzacja, TV, WC, wygodne szerokie siedzenia (możliwość regulacji siedzeń – różne pozycje, zgodnie z programem wycieczki,
d) zakwaterowanie w hotelach w pokojach 2,3,4 osobowych każdy z WC, TV SAT, telefonem;
e) 3 noclegi w Hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym w Bratysławie lub jej najbliższych okolicach;
f) wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja) na całej trasie wycieczki od pierwszego dnia od obiadokolacji do obiadokolacji czwartego dnia: 1- obiadokolacja w Trenczyńskiej Kolibie, 2-ga w Karpatach Małych, 3-cia w Grinzing w restauracji przy muzyce na żywo, co najmniej jedna obiadokolacja wyjazdowa poza hotel do restauracji z daniami regionalnymi.
g) przewodnik licencjonowany przy zwiedzaniu Wiednia i Bratysławy
h) korzystanie z gorącej herbaty i kawy na trasie przejazdu z barku autokarowego;
i) opieka pilota mówiącego biegle w języku niemieckim i słowackim, przez cały czas trwania wycieczki;
j) pokrycia kosztów wymaganych opłat drogowych i parkingowych,
k) pokrycia opłat wszystkich w programie biletów wstępu do wskazanych obiektów, na atrakcje turystyczne wg programu;
l) zapewnienie 1 wieczorku integracyjnego w miejscu zakwaterowania,

2. Zamawiający przewiduje następujące atrakcje turystyczno-rekreacyjne:
1. zwiedzanie zamku w Tręczynie oraz Małych Karpat.
2. Wiedeń zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem wiedeńskim:
- Prater ( w tym pobyt w wesołym miasteczku),
- Kahlenberg,
- Pałac Schónbrunn,
- Heiligenkreuz,
- Grinzing.
3. zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem Bratysławy - min. Parlament z panoramą Bratysławy, Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Królewskim, Rynek Główny z fontanną Rolanda, Stary Ratusz, Pałac Arcybiskupi, Deptak przy Dunaju, okolice słynnych Pałaców, Kościoły Bratysławy oraz najstarsze ulice miasta.

3. Prognozowany termin wycieczki: kwiecień- maj 2012r.
CPV: 63511000-4 organizacja wycieczek

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane w tym zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.)- wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Agnieszka Plechawska – pracownik Starostwa Powiatowego w Łęcznej, kontakt: 81 752 64 87.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 21.03.2012 r godziny 11:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Projekt umowy
3. Oświadczenie os. fizycznej

Łęczna dnia 16.03.2012r.
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron