Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na uiproszczone plany urządz. lasu... ZP.272.4.1.2012

2012-03-12 10:52:32
Numer sprawy: ZP. 272.4.1.2012 Łęczna, 2012-03-12


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zamówienia na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Ludwin, Gminy Milejów i części Gminy Cyców.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 136 123,20,00 złotych brutto.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:
TAXUS ul. T. Zana 56/26, 20-601 Lublin
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 6 następujących ofert, w tym ofertę nr 2 Wykonawca wycofał przed terminem otwarcia ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Punkty uzyskane za opracowanie bez prognozy Punkty uzyskane za opracowanie z prognozą oddz. na środowisko Suma uzyskanych punktów
1. Krzysztof Janczulewicz Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno-Leśnych, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Białostocka 45 68,70 27,99 96,69
3. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Lesnej Oddział w Lublinie, 20-352 Lublin, ul. Startowa 11 32,38 9,12 41,50
4. TAXUS SI Sp. z o.o. ul Płomyka 56A, 02-491 Warszawa 45,86 19,68 65,54
5. KRAMEKO Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków 26,87 11,70 38,57
6. TAXUS ul. T. Zana 56/26, 20-601 Lublin 70,00 30,00 100,00

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta..
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie nie krótszym niż 5 dni od niniejszego powiadomienia, do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej - w dniu 21 marca 2012r. na godzinę 10:00.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych