Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu na uproszczone plany urządzenia lasu ZP.272.4.1.2012

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dnia 2012-03-06
ZP.272.4.1.2012

Pytania i odpowiedzi Nr 2Dotyczy: zapytania do treści SIWZ ZP.272.4.1.2012 w zakresie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Ludwin, Gminy Milejów i części Gminy Cyców


W imieniu Zamawiającego, Starosty Łęczyńskiego w Łęcznej, przekazuję pytanie Nr 2 oraz odpowiedzi na zadane pytanie, jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 06-03-2012r. :

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania oceny oddziaływania uproszczonych planów urządzenia lasów na środowisko o ile zajdzie konieczność jej wykonania?
Pytanie to umotywowane jest faktem, iż termin wykonania powyższej oceny jedynie częściowo zależy od Wykonawcy, ponieważ jej zakres jest wyznaczany przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska już po rozstrzygnięciu przetargu, co utrudnia oszacowanie czasu potrzebnego do jej wykonania.
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości przedłużenia terminu wykonania oceny oddziaływania uproszczonych planów urządzenia lasów na środowisko o ile zajdzie konieczność jej wykonania informuję, co następuje: Przedłużenie terminu wykonania oceny oddziaływania na środowisko jest możliwe, ale JEDYNIE
w wyjątkowych sytuacjach pod warunkiem, że Zamawiający (subiektywnie) uzna taką sytuację za uzasadnioną.

W związku z w/w odpowiedziami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża termin składania ofert, który odbędzie się : 09.03.2012r. godzina 10:00. Termin otwarcia ofert odbędzie się 09.03.2012r. o godzinie 10:15.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron