Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu na uprowaszczone plany urządzenia lasu ....ZP.272.4.1.2012

2012-03-01 13:09:10
Łęczna, dnia 2012-03-01
ZP.272.4.1.2012

Pytania i odpowiedzi Nr 1Dotyczy: zapytania do treści SIWZ ZP..272.4.1.2012 w zakresie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Ludwin, Gminy Milejów i części Gminy Cyców


W imieniu Zamawiającego, Starosty Łęczyńskiego w Łęcznej, przekazuję pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 01-03-2012r. :

1. Czy wszystkie egzemplarze map mają być podklejone na płótnie?
Odp. Na płótnie ma być podklejony tylko jeden egzemplarz mapy.
2. Czy do RDOŚ potrzebne są dwa egzemplarze planów ?
Odp. Do RDOŚ potrzebny będzie tylko 1 egzemplarz projektów planów i inwentaryzacji.
3. Czy do RDOŚ plany mogą być w wersji elektronicznej?
Odp. Do RDOŚ może być przedłożona dokumentacja (plany i inwentaryzacje) w wersji elektronicznej na płycie/ach CD plus 1 egzemplarz map gospodarczych.
4. Czy wszystkie plany mają być oprawione w twarde okładki?
Odp. W twardej oprawie ma być wykonany jeden egzemplarz planów oraz jeden egzemplarz inwentaryzacji.
5. Czy przygotowany wykaz zmian gruntowych ma być w formie by stanowił podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów?
Odp. Przygotowany wykaz zmian gruntowych to wykaz rozbieżności między stanem faktycznym na gruncie a ewidencją gruntów. Nie będzie służył do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów a jedynie ma być materiałem pomocniczym do przygotowania właściwej dokumentacji w tym zakresie.
6. Czy dokumentację w formie papierowej należy wykonać w czterech czy w trzech egzemplarzach?
Odp. Po ponownym przeanalizowaniu ilości potrzebnych nam egzemplarzy stwierdzam, że całość dokumentacji należy wykonać:
- 3 egzemplarze w wersji papierowej
- 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie/ach CD i plus 1 egzemplarz map gospodarczych w wersji papierowej.

W związku z w/w odpowiedziami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert z daty 05.03.2012 r godz. 10:00 na termin: 09.03.2012r. godzina 10:00.
Termin otwarcia ofert odbędzie się 09.03.2012r. o godzinie 10:15.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków