Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Informacja o wyniku I ...

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokali w budynku A-300

2012-01-05 14:48:24
Łęczna, dn. 04.01.2012r..

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokali
w budynku A-300 położonym w mieście Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95 na działce oznaczonej nr 2604/3 stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokali w budynku A-300 położonym w mieście Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95 na działce oznaczonej nr 2604/3, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108816/8 odbył się w dniu 28 grudnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95A.
Wadium na lokal nr 1 wpłaciło dwóch oferentów.
Wadium na lokal nr 305 nie wpłacił żadne oferent.
Do przetargu dopuszczono dwóch oferentów.
Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi za lokal nr 1 położony na parterze kwotę 18,00 zł za 1 m2 (słownie: osiemnaście złotych 00/100) plus należny podatek VAT, za lokal nr 305 położony na III piętrze kwotę 12,00 zł za 1 m2 (słownie: dwanaście złotych 00/100) plus należny podatek VAT.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym w stosunku do lokalu oznaczonego nr 1. Minimalne postąpienie ustalono w kwocie 1,00 zł. (słownie jeden złotych 00/100).
Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 50 zł/m2 (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) plus należny podatek VAT.
Dzierżawca nieruchomości została Agnieszka Karwacka, zamieszkała w Łęcznej.
W stosunku do lokalu oznaczonego nr 305 przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Lokal pozostaje niewydzierżawiony.


Przewodniczący Komisji
Henryk Gański

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków