Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na dostawę art. biurowych i eksploatacyjnych; znak: ZP.272.4.28.2011

2012-01-05 13:45:10
Numer sprawy: ZP. 272.4.28.2011 Łęczna, 2012-01-05


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zamówienia na dostawę art. biurowych (zadanie nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie nr 2) do siedziby zamawiającego CPV: 210000000-3, od 30000000-0 do 302173340-8.


Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 140 000,00 złotych brutto, w dniu 05.01.2012r. pismem Zarządu Powiatu w Łęcznej zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia do wartości najkorzystniejszych ofert w poszczególnych zadaniach.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę w zadaniach:
1) Zadanie Nr 1 na realizację zamówienia publicznego wybrano ofertę Nr 4: Wesjan s.c. Wiesław Krawczyński, Romana Krawczyńska 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89 - za kwotę 60 220,38 zł. brutto;
2) Zadanie Nr 2 na realizację zamówienia publicznego wybrano ofertę Nr 3: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski, Biuro Handlowe ul. Fabryczna 15, 85741 Bydgoszcz - za kwotę 86 944,10 zł. brutto.
2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny Liczba pkt w kryterium terminu dostawy Suma punktów
Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 1 Zadanie nr 2
1. Agencja Handlowo-Usługowa WIDOK Sp. z o.o. 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5 Oferta wykluczona i tym samym odrzucona
2 PRAXIS Łódź. Ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź - 65,34 - 5,00 - 70,34
3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski, Biuro Handlowe ul. Fabryczna 15, 85741 Bydgoszcz - 90,00 - 10,00 - 100,00
4 Wesjan s.c. Wiesław Krawczyński, Romana Krawczyńska 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89 90,00 84,29 10,00 10,00 100,00 94,29

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta Nr 1 firmy: Agencja Handlowo-Usługowa WIDOK Sp. z o.o. 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5- na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy- nie wniesiono wadium w wymaganej kwocie. Ofertę wykluczoną na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 uważa się za odrzuconą.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono innych ofert.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranych Wykonawców zapraszamy do podpisania umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej w dniu 12 stycznia 2012r. na godzinę 10:00.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
____________________________ Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna