Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania na wykonanie wiatrołapu w budynku A-300, znak: ZP.272.1.15.2011

2012-01-04 13:07:07
ZP.272.1.15.2011 Załącznik 2 do
Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21.01.2010r.
Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie wewnętrznego wiatrołapu w budynku A-300 na parterze – wejście główne do budynku, polegające na zabudowie wnęki drzwiowej o wymiarach konstrukcja o wymiarach 2120 x 2400 w systemie aluminiowym zimnym Econoline według załączonego projektu.
System: Econoline (aluminium zimne, głębokość zabudowy 51 mm)
Szkło: pojedyncze bezpieczne 33.1
Kolor: Biały 9016
Drzwi otwierane na zewnątrz, bez progu
Wyposażenie: samozamykacz, 1 zamek, wkładka, pochwyt .
Montaż: demontaż, montaż obróbki tynkarskie glifów, w cenie uwzględnić transport i montaż. CPV: 44221100-6.
2. Określenie wartości zamówienia brutto: 5 000,00 zł brutto

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział): Dział 700, Rozdz. 70005, § 6050 - zadanie inwestycyjne

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
Zapytanie zostało zamieszczone na stronie zamawiającego: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 14 tys. euro.
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) BETA-BIS Sp. z o.o., ul. Krochmalna 35, 20-401 Lublin, tel./fax 81 534 27 02, e-mail.: betabis@poczta.onet.pl - kwota oferty brutto 3 259,50 zł
2) EVERPROF Sp. z o.o., Kolonia Świdnik Mały 53d, 20-258 Lublin
tel. +48 81 469 16 73, fax +48 81 469 16 77,e-mail: m.malek@everprof.pl - kwota oferty brutto 3 241,05 zł

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie:
EVERPROF Sp. z o.o., Kolonia Świdnik Mały 53d, 20-258 Lublin
tel. +48 81 469 16 73, fax +48 81 469 16 77,e-mail: m.malek@everprof.pl - kwota oferty brutto 3 241,05 zł, oferta ważna, spełnia wymagania Zamawiającego
i jest najkorzystniejsza.

04.01.2012r. Teresa Olszak …………………..
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam

………………………………………………………
Przewodniczący Zarządu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe