Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Rozeznanie cenowe na wykonanie i montaż wewnętrznego wiatrołapu w budynku A-300, znak: ZP.272.1.15.2011

2012-01-02 10:30:02
ZP.272.1.15.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 11/2010 z dnia 21 stycznia 2010 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wewnętrznego wiatrołapu w budynku A-300 na parterze – wejście główne do budynku, polegające na zabudowie wnęki drzwiowej o wymiarach konstrukcja o wymiarach 2120 x 2400 w systemie aluminiowym zimnym Econoline według załączonego projektu.
System: Econoline (aluminium zimne, głębokość zabudowy 51 mm)
Szkło: pojedyncze bezpieczne 33.1
Kolor: Biały 9016
Drzwi otwierane na zewnątrz, bez progu
Wyposażenie: samozamykacz, 1 zamek, wkładka, pochwyt .
Montaż: demontaż, montaż obróbki tynkarskie glifów, w cenie uwzględnić transport i montaż.

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431019425 NIP: 505 001 77 32
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Inspektor ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 04.01.2012 r godziny 11:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Projekt zabudowy wewnętrznego wiatrołapu

Łęczna dnia 28.12.2011
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa