Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu na dostawę energii elektrycznej dla ZS Łęczna, znak: ZP.272.4.29.2011

2011-12-21 11:19:30


ZP.272.4.29.2011 Łęczna, dnia 21.12.2011r.


Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1
Wykonawcy zainteresowani udziałem w zamówieniu publicznym

Dotyczy: kompleksowej dostawy energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna w okresie 1 roku.


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym zamówieniu publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:

I. - w zakresie formularza oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ:

1. W tabeli formularza oferty prosimy o określenie w obrębie taryfy C12a ilości szacunkowej zużytej energii w poszczególnych strefach (szczytowej
i pozaszczytowej).
1. Prośba o zmianę oświadczenia na załączniku nr 1 do SIWZ str. 4 na tryb oświadczenia Wykonawcy, złożonego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 Prawo zamówień publicznych.

W odpowiedzi informuję;

I. - formularza oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ:
Ad1) w obrębie taryfy C12a prognozowaną zużytą energię należy zaliczyć do strefy
całodobowej bez podziału na szczytową i pozaszczytową.
Ad. 2) Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania dwa razy oświadczenia w oparciu o art. 24 ust 1, gdyż taką rolę spełnia już oświadczenie nr 2 na stronie 3 załącznika nr 1 do SIWZ, natomiast przychylając się do prośby formułującego pytania wprowadza:
- modyfikację ogłoszenia o zamówieniu ,
- modyfikację SIWZ poprzez skreślenie zapisu cyt.: „oraz potwierdzenia wykonania co najmniej 3-ch dostaw z należytą starannością (referencje lub inny dokument)”
- oraz modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ str. 4 poprzez skreślenie zapisu, cyt.: „ W załączeniu kopie potwierdzenia należytego wykonania w/w dostaw, w zakresie jakości i terminu realizacji.” Pozostawiając do wypełnienia tylko wykaz 3 zrealizowanych dostaw energii elektrycznej przez Wykonawcę.
W załączeniu dokumenty po zmianach i modyfikacji.
Przedmiotowe modyfikacje nie wpływają na zmianę daty złożenia oferty.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www