Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Modyfikacja ogłoszenia o ...

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla ZS Łęczna, znak: ZP.272.4.29.2011

2011-12-21 11:06:13
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 335829-2011 z dnia 2011-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łęczna
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 2006 r nr 81 poz.615 z późn. zmianami ) do obiektu Zespołu...
Termin składania ofert: 2011-12-27

Numer ogłoszenia: 339339 - 2011; data zamieszczenia: 21.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 335829 - 2011 data 19.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, fax. 81 7526464.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
* W ogłoszeniu jest: o Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania wiedzą, natomiast wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych dostaw oraz potwierdzenia wykonania co najmniej 3-ch dostaw z należytą starannością (referencje lub inny dokument), z wykorzystaniem wzoru zgodnie z zał. nr 1 str. 4 do siwz..
* W ogłoszeniu powinno być: o Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania wiedzą, natomiast wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych dostaw z wykorzystaniem wzoru zgodnie z zał. nr 1 str. 4 do siwz..
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron