Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik zapytania o usługi ochrony nieruchomości ZS Łeczna

2011-12-20 12:57:03
ZP.272.1.14.2011 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21.01.2010 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
- całodobowa ochrona budynku (wewnątrz i zewnątrz) Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej usytuowanego przy ul. Litewskiej 16, 21-010 Łęczna, łącznie z wykonaniem drobnych prac gospodarczych.
CPV: 85312310-5 – usługi dozoru.
Termin wykonania zamówienia zgodnie z uzyskaną ofertą od 01.01.2012 do 30.06.2012 r.

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 39 000,00 zł brutto

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 21-010 Łęczna,
ul. Bogdanowicza 9, NIP: 713-238-63-59, Regon 430132421w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 801, Rozdz. 80130, § 4300

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: ww.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Przedsiębiorstwo Usługowe KERIM - Mirosław Hendel z siedzibą 26-611 Radom, ul. Sandomierska 14a – cena za usługi miesięcznie: 4 459,29 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 26 755,74 złotych brutto;
2) Usługi Detektywistyczno-Ochroniarskie „KEPPER”, 21-100 Lubartów, ul. 1-go Maja 69/6 – cena za usługi miesięcznie: 6 2680,08 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 37 608,48 złotych brutto;
3) EFEKTOR SECURITY s.c., 20-704 Lublin, ul Wojciechowska5a– cena za usługi miesięcznie: 6 223,31 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 37 339,85 złotych brutto;
4) EWERTON SECURITY z siedzibą: Wytyczno 39, 22-234 Urszulin – cena za usługi miesięcznie: 5 304,74 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 31 827,44 złotych brutto;
Ceny wyżej podane będą stałe do końca obowiązywania umowy, tj. do 30.06.2012r.

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:
Przedsiębiorstwo Usługowe KERIM - Mirosław Hendel z siedzibą 26-611 Radom, ul. Sandomierska 14a – cena za usługi miesięcznie: 4 459,29 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 26 755,74 złotych brutto, NIP: 7961517765, Regon: 670731800- oferta ważna, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. cena kalkulacyjna oferty wg składników podanej ceny za cały okres obowiązywania umowy: 26 755,74 zł brutto.

20.12.2011r. Teresa Olszak ………………..
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)


Zatwierdzam:
………………………………………………
Dyrektor ZS Łęczna

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe