Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Unieważnienie przetargu ...

Unieważnienie przetargu na dostawę art. biurowych (zadanie nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie nr 2) do siedziby zamawiającego, znak: ZP.272.4.21.2011

2011-12-15 10:33:38
Numer sprawy: ZP. 272.4.21.2011 Łęczna, 2011-12-15



OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


dot.: zamówienia na dostawę art. biurowych (zadanie nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie nr 2) do siedziby zamawiającego CPV: 210000000-3, od 30000000-0 do 302173340-8.


Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 140 000,00 złotych brutto, Zamawiający w dniu 14.12.2011r. pismem Zarządu Powiatu w Łęcznej nie zwiększył kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wartości najkorzystniejszych ofert w poszczególnych zadaniach.

1. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję,
że unieważnia się przedmiotowe postępowanie ze względu na to, iż cena najkorzystniejszych ofert
w zadaniach nr 1 i 2 przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną podjętych decyzji jest art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 2. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 kompletne oferty.

3. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do udziału w następnym.




Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2022 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www