Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik zapytania o audyt dla SPZOZ

2011-12-15 07:41:34
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21 stycznia 2010 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r.
2) Sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SPZOZ.

kod CPV: 792 100 00-9

2. Określenie wartości zamówienia brutto:
10 000,00 zł brutto
Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym SP ZOZ w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 420-11 – koszty usług obcych
3. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
Strona: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia do 14 tys. euro
4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa, Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków, tel/fax: 012 425 80 53, e-mail: auxilium@auxilium.com.pl – oferta na kwotę 5 600,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 6 888,00 zł. brutto.
2) Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą: ul. P.O.W 29/3, 90-248 Łódź, tel.?fax: 42-631-95-36, 631-98-66 – oferta na kwotę 6 800,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 9 364,00 zł. brutto.
3) Biuro Biegłego rewidenta Danuta Jaworowska, ul. Składowa 10, 19-400 Olecko. Tel/fax: 087 520 44 98, e-mail: danajaw@op.pl – oferta na kwotę 6 450,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 7 933,50 zł.
4) Akar Sp. z o.o. z siedzibą: 02-792 Warszawa, ul. Lanciego 12, tel./fax: 22 751-01-52 – oferta na kwotę 10 000 zł netto plus 23 % VAT, tj. 12 300,00 zł. brutto.
5) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – PROFIT Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41 lok. 28, 02-521 Warszawa. Tel/fax: 22 848 60 42/ 848 61 90; NIP: 521-008-89-95 – oferta na kwotę 6 800 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 8 364,00 zł.
6) Agnieszka Sakół ul. Floriana 15, 40-286 Katowice, tel./fax 32-783-74-00, 750-06-77– oferta na kwotę 13 000,00,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 15 990,00 zł.
7) BBR Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o., ul. Konopnicka 5/2 A, 20-022 Lublin
tel. 81 533 20 25, fax. 81 534-82-07, e-mail: biuro@bbr.com.pl – oferta na kwotę 6 500,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 7 995,00 zł. brutto.5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty: ) Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa, Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków, tel/fax: 012 425 80 53, e-mail: auxilium@auxilium.com.pl – oferta na kwotę 5 600,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 6 888,00 zł. brutto.


12.12.2011r. Teresa Olszak
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam

Adam Niwiński
Przewodniczący Zarządu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa