Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na dostawę tablic rejestracyjnych, znak: ZP.272.4.23.2011

2011-12-08 07:56:45
Numer sprawy: ZP. 272.4.23.2011 Łęczna, 2011-12-07


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 285 876,60 złotych brutto.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 3 na realizację zamówienia publicznego : TABAL Jan Kidaj, Mieczysław Daniel – Sp. Jawna,
20-468 Lublin, ul. Energetyków 14
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta, jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 3, następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny Liczba pkt w kryterium dostawy nowych tablic Liczba pkt w kryterium dostawy wtórników tablic Suma punktów
1. EUROTAB Sp. z o.o. ul. Bokserska 34/37, 02-682 Warszawa 67,23 2,5 2,5 72,23
2. PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy, ul. M. Konopnickiej 11B, 05-230 Kobyłka Oferta odrzucona
3. TABAL Jan Kidaj, Mieczysław Daniel – Sp. Jawna, 20-468 Lublin, ul. Energetyków 14 80,00 10,00 10,00 100,00

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 2 złożona przez firmę: PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy, ul. M. Konopnickiej 11B, 05-230 Kobyłka – nie podano w ofercie terminu dostaw nowych tablic oraz terminu dostawy wtórników tablic – wymaganych według działu 19 SIWZ (kryteria oceny ofert) oraz nie wniesiono wadium – określonego w dziale 13 SIWZ na wartość 3000 zł. W związku z tym oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na podstawie zapisu art. 89 ust.1 punkt 2 podlega odrzuceniu.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni, tj. w dniu 14 grudnia 2011r. na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron