Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wynik przetargu na zakup ...

Wynik przetargu na zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PZAZ Łęczna, znak: ZP.272.4.22.2011

2011-11-29 07:58:48
Numer sprawy: ZP.272.4.22.2011 Łęczna, 2011-11-28OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: na zakup jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 141 450, 00 złotych brutto

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 2 na realizację zamówienia publicznego: na zakup jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych cena brutto oferty 118 449,00 zł, termin wykonania 27.12.2011r.
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta, po uzyskaniu wyjaśnień na podstawie art. 90 jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujących ofert:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Punkty za ofertę
1. AUTO – WATKEM Sp. z o. o
Al. Armii Krajowej 4
35-307 Rzeszów 99,96
2. CARRARA Sp. z o. o
ul. Lwowska 1
20-128 Lublin 100,00

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 3 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy
w terminie - 2011-12-05 na godz. 10:00 do pokoju Sekretariatu), w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego : Dyrektor PZAZ Łęczna Małgorzata Paprota

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków