Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Uchwała nr 300/2011r. ...

Uchwała nr 300/2011r. Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 28 października 2011r.

2011-11-10 07:20:17

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokali będących w zasobie nieruchomości Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 25b w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 564 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały nr 828/2011 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 14.04.2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy, najmu za lokale użytkowe należące do powiatowego zasobu nieruchomości, Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§1
Przeznacza się do dzierżawy na okres do lat 3 lokale usytuowane w budynku A-300 stanowiącym własność Powiatu Łęczyńskiego, położonym w Łęcznej, przy ul. AL. Jana Pawła II 95, na działce oznaczonej nr 2604/3 w operacie ewidencyjnym obrębu Miasto Łęczna, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi w KW nr LU1I/00108816/8, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:

1. Kazimierz Budka

2. Andrzej Dyczewski

3. Szymon Czech

4. Zbigniew Rutkowski

Przewodniczący Zarządu:
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków