Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik rozeznania ceny na ochronę nieruchomości

2011-09-05 14:00:34
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21.01.2010 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
- całodobowa ochrona budynku (wewnątrz i zewnątrz) Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej usytuowanego przy ul. Litewskiej 16, 21-010 Łęczna, łącznie z wykonaniem drobnych prac gospodarczych.
CPV: 85312310-5 – usługi dozoru.
Termin wykonania zamówienia zgodnie z uzyskaną ofertą od 05.09.2011 do 31.12.2011r.

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 4000,01 zł brutto

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 21-010 Łęczna,
ul. Litewska 16, NIP: 713-238-63-59, Regon 430132421w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 801, Rozdz. 80130, § 4300

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: ww.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) EWERTON SECURITY z siedzibą: Wytyczno 39, 22-234 Urszulin – cena za 1 m-c brutto 6 907,68 złotych,
2) MIRO Agencja Ochrony Sp. z o.o., 20-150 Lublin, ul. Bursaki 6A– cena za 1 m-c brutto 7 184,00 złotych,
3) ALCOM OCHRONA z siedzibą; 20-341 Lublin, ul. Przesmyk 7 – cena za 1 m-c brutto 6 907,68 złotych,
4) PRYMAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Krawczyk, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5a/32 – cena za 1 m-c brutto 7 320,96 złotych.
6. Ze względu na wpływ 2 ofert tj. Nr 1 i 3 o takich samych cenach – 5 616,00 zł netto plus 23 % VAT tj. brutto 6 907,68 złotych za jeden miesiąc poproszono te firmy
o złożenie ofert dodatkowych.
7. Otrzymano następujące oferty dodatkowe:
1) ALCOM OCHRONA z siedzibą; 20-341 Lublin, ul. Przesmyk 7 – cena za 1 m-c
brutto 6 765,00 złotych,
2) EWERTON SECURITY z siedzibą: Wytyczno 39, 22-234 Urszulin – cena za 1
m-c brutto 6 464,88 złotych

Ceny wyżej podane będą stałe do końca obowiązywania umowy, tj. do 31.12.2011r.

8. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:
EWERTON SECURITY z siedzibą: Wytyczno 39, 22-234 Urszulin,
NIP: 565-146-30-57, Regon: 060510013 oferta ważna, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza, cena kalkulacyjna oferty wg składników podanej ceny za cały okres obowiązywania umowy: 25 859,52 zł brutto.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe