Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik rozeznania ceny na dostawę dwudaniowych obiadów dla OR-W w Łęcznej

2011-09-05 13:37:45
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21.01.2010 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
- sporządzenia i dostawy dla osób niepełnosprawnych gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu, dostarczonego do siedziby Ośrodka w godzinach pomiędzy 12:30 a godziną 13:00.
CPV 555200000-1 usługi dostarczania posiłków.
Termin wykonania zamówienia zgodnie z uzyskaną ofertą od 05.09.2011 do 31.12.2011r.

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 5 200,00 zł brutto

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiat Łęczyński – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52, NIP 5050121010, Regon 061115916w danym roku budżetowym ( dział, rozdział): Dział 854 Rozdz. 85419 § 4300

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: www.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.
2) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, tel./fax 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl ,
3) Restauracja Smakoszanka Dom Przyjęć s. c. 21-010 Łęczna ul. Jana Pawła II 82,84 Nr tel./faks 502-250-746, e-mail: smakoszanka@neostrada.pl ,
4) Firma handlowa „ORKUS” Anna Sutryk, 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 99

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Restauracja Smakoszanka Dom Przyjęć s. c. 21-010 Łęczna ul. Jana Pawła II 82,84 Nr telefonu/faks 502-250-746, e-mail: smakoszanka@neostrada.pl – cena za 1 obiad dwudaniowy brutto 5,99 złotych,
2) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, tel./fax 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl – cena za 1 obiad dwudaniowy brutto 5,00 złotych,
Ceny wyżej podane będą stałe do końca obowiązywania umowy, tj. do 31.12.2011r.

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, tel./fax 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl NIP: 505-00-56-689, Regon: 060196692 , oferta ważna, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza – cena za 1 obiad dwudaniowy brutto 5,00 złotych.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron