Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik rozeznania cenowego na przewóz osób niepełnosprawnych

2011-09-01 07:58:07
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21.01.2010 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
- przewóz maksymalnie jednorazowo 10 osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej (na terenie powiatu łęczyńskiego) do siedziby Ośrodka w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52 i z powrotem. Pojazd musi być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
CPV: 60130000-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.
Termin wykonania zamówienia zgodnie z uzyskaną ofertą od 01.09.2011 do 31.12.2011r.

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 10 000,00 zł brutto

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiat Łęczyński – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52, NIP 5050121010, Regon 061115916w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 854 Rozdz. 85419 § 4300

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: ww.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Przewóz osób TAXI Łęczna, ul. Sportowa 13 – cena za 1 kilometr brutto 1,62 złotych,
2) N.Z.O.Z . B.D.M. UNI-MED. S.J. 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 30 - cena za 1 kilometr brutto 1,45 złotych,

Ceny wyżej podane będą stałe do końca obowiązywania umowy, tj. do 31.12.2011r.

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:
N.Z.O.Z . B.D.M. UNI-MED. S.J. 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 30 - cena za 1 kilometr brutto 1,45 złotych, NIP: 5050121010, Regon: 061115916, oferta ważna, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza, cena przewozu osób za 1 kilometr wynosi 1,45 zł brutto.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych