Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik zapytania o elektroniczną maszynę do pisania

2011-08-25 13:09:21
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21.01.2010 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup elektronicznej maszyny do pisania TRIUMHP –ADLER T-180, fabrycznie nowej wraz z udzieleniem gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 12 miesięcy. CPV: 30150000-5 - maszyny do pisania.

2. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
1107,00,00 zł brutto
3. Wykaz zawierający wykonawców, do których zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) PHU BAWI S.A., ul. Składowa 10, 15-399 Białystok, e-mail: bawi@partner21.pl ,
2) Sklep internetowy AGAPO.PL, 42-224 Częstochowa, ul. Słonecznikowa 6B,
e-mail: info@agapo.pl ,
3) AGAWA.PL Sp. z o.o., ul. Milenijna 38/40, 97-200 Tomaszów Maz., e-mail: agawa@agawa.pl ,
oraz zamieszczono zapytanie na stronie internetowej zamawiającego pn.: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 14 tys. euro.

4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) PC_NET Rafał Latacz, ul. Słonecznikowa 6b, 42-224 Częstochowa, e-mail: kasia@pc-net.pl – cena 885,60 złotych brutto.
2) AGAWA.PL Sp. z o.o., ul. Milenijna 38/40, 97-200 Tomaszów Maz., e-mail: a.ruta@agawa.pl – cena 971,70 złotych brutto.

5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:
PC_NET Rafał Latacz, ul. Słonecznikowa 6b, 42-224 Częstochowa, e-mail: kasia@pc-net.pl – cena 885,60 zł brutto, słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć 60/100 złotych brutto, okres udzielonej gwarancji 12 miesięcy.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www