Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Projekty » Projekty zrealizowane » Lubelski Obszar ...

Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom

2011-08-02 09:28:56

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2009-2013
Oś priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna
Działanie 2.4 Marketing gospodarczy

Wartość projektu: 1.100.000,00 zł
Finansowanie:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 75%
- wkład własny – 25%
Okres realizacji projektu:01.07.2008 – 01.03.2011 r.

Celem projektu było: nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa w kraju i za granicą oraz wykreowanie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji.

Działania podjęte w ramach realizacji:
1. Opracowanie strategii promocji inwestycyjnej
2. Opracowanie ofert inwestycyjnych
3. Organizacja forum inwestycyjno-gospodarczego LUB-INVEST
4. Organizacja akcji promocyjnej PRESS-TOUR
5. Utworzenie portalu internetowego LOM wraz z mapką interaktywną
6. Publikacje i reklama w wydawnictwach o zasięgu krajowym i międzynarodowym

Projekt realizowany w partnerstwie. Lider- Miasto Lublin, partnerzy – powiat lubelski, powiat lubartowski, powiat łęczyński, powiat świdnicki.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna