Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym - Przygotowanie do druku i druk przewodnika rowerowego wraz z audioprzewodnikiem na płycie CD i mapy turystycznej Znak sprawy ZP.272.4.15.2011

2011-07-26 21:33:36

Numer ogłoszenia: 203187 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 197179 - 2011 data 19.07.2011 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400 begin_of_the_skype_highlighting              81 7526400      end_of_the_skype_highlighting, fax. 81 7526464. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: * Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). * W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2011 godzina 14:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna).. * W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)..

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron