Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » Korekta SIWZ na remont ...

Korekta SIWZ na remont budynku Starostwa sprawa: ZP.272.4.17.2011

2011-07-20 11:24:50
Znak sprawy: ZP.272.4.17.2011 Łęczna, dn. 20.07.2011 r.


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Działając w imieniu Zamawiającego Starostwa Powiatowego w Łęcznej , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przedmiot zamówienia: prace remontowe budynku usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A związane z połączeniem budynku Centrum Zarządzania Siecią z budynkiem Starostwa i przystosowaniem budynku Starostwa dla osób niepełnosprawnych. ZP.272.4.17.2011- ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2011r. (numer ogłoszenia 197183-2011).

Postanowienia SIWZ w zakresie:

Było:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prace remontowe budynku usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A związane z połączeniem budynku Centrum Zarządzania Siecią z budynkiem Starostwa, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót i charakterystyką zadania, polegające na:
1) II piętro, dotyczy pokoju o nr 216 i 217:
a) wyburzenie istniejącej ściany i położenie nowej ściany (przesunięcie o 1 metr w stosunku do istniejącej w pomieszczeniu Nr 217 w kierunku p. nr 216 ) II piętra i zmiany funkcji z pozostałej powierzchni pokoju biurowego nr 217 na korytarz, łączący korytarz II piętra budynku Centrum Zarządzania Siecią z korytarzem II piętra budynku (Berlin),
b) ułożenie płytek gresowych w łączniku korytarza, w kolorystyce zgodnej
z kolorystyką korytarza,
c) dostosowanie występujących w pokoju nr 217 instalacji do nowej funkcji pomieszczenia.
d) Demontaż okna i zamurowanie powstałej luki,
e) Zburzenie ściany pokoju 216 pomiędzy istniejącym korytarzem a pokojem.
2) I piętro, dotyczy pokoi o nr 117 i 118:
a) przesunięciu w pokoju nr 118 I piętra ściany o ok. 1 metr w stosunku do istniejącej
w kierunku pokoju nr 117 (do ościeży drzwi nowego wejścia),
b) demontaż okna i zamurowanie powstałej luki,
c) dobudowa ściany w pokoju nr 117 wydzielająca łącznik korytarza,
d) przeniesienie zdemontowanej lady z nowego korytarza do wydzielonego pomieszczenia na istniejącym korytarzu,
e) zmiany funkcji z powstałej powierzchni na korytarz łącznik pomiędzy korytarzem I piętra budynku Centrum Zarządzania Siecią a korytarzem I piętra budynku (Berlin),
f) ułożenie na powierzchni korytarza - łącznika gresu w kolorystyce zgodnej
z kolorystyką korytarza,
g) montaż 2 szt. drzwi wejściowych do pokoju nr 117 i 118 (zamki klasy C, antywłamaniowe, EI30) z nowo powstałego łącznika korytarza ,
h) dostosowanie występujących w pokoju nr 117 i 118, nowego wydzielonego pomieszczenia z istniejącego korytarza i korytarza - łącznika instalacji do nowej funkcji pomieszczeń, po uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydz. KTD miejsca planowanych punktów zasilających,
i) montaż rolety antywłamaniowej w korytarzu łączniku przy drzwiach p.poż.
3) Parter, dotyczy pokoju Nr 10, Sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz pokoju socjalnego, sali konferencyjnej oraz pokoju nr 7 i 8:
a) wyburzeniu ściany w pomieszczeniu pomiędzy pokojem socjalnym a sanitariatem,
b) wybudowania ścianek działowych w zakresie sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia służbowego dla dozorcy.
c) położenie glazury na ścianach, na wybudowanych ściankach, w kolorystyce zgodnej z kolorystyką istniejącej glazury na pozostałych ścianach oraz uzupełnienie gresu na podłożu, w miejscu demontażu ścian z zgodnej kolorystyce z istniejącym,
d) pomieszczenie dozorcy – wykładzina pcv oraz malowanie farbą emulsyjną,
e) demontaż okna i zamurowanie powstałej luki,
f) wyburzenie ściany pomiędzy obecnym sanitariatem dla niepełnosprawnych
a pomieszczeniem nr 10 oraz uzupełnienie ściany pomiędzy pokojem nr 10 a salą konferencyjną (dotyczy zdemontowanych drzwi wejściowych sali konferencyjnej,
g) wymiana drzwi wejściowych do pokoju nr 9 (sala tymczasowego składania dokumentów) na drzwi aluminiowe pełne, z zamkami klasy C, antywłamaniowe,
h) zmiany funkcji z powstałej powierzchni pokoju gospodarczego, części pokoju nr 10 i części sali konferencyjnej na korytarz łącznik łączący korytarz parteru budynku Centrum Zarządzania Siecią z korytarzem parteru budynku (Berlin),
i) położenie płytek gresowych na powierzchni korytarza – łącznika,
j) instalacja folii antywłamaniowej na oknach pomieszczenia do tymczasowego miejsca składania dokumentów, w sumie 9 okien, pozostały zakres robót
w pomieszczeniu dotyczyć będzie wykonawcy regałów jezdnych,
k) instalacja przeciwdymowych oraz czujników ruchu w pomieszczeniu do tymczasowego miejsca składania dokumentów z podłączeniem do istniejącego systemu alarmowego w budynku Starostwa.


Po dokonanej zmianie jest:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prace remontowe budynku usytuowanego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A związane z połączeniem budynku Centrum Zarządzania Siecią z budynkiem Starostwa i przystosowaniem budynku Starostwa dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót i charakterystyką zadania, polegające na:
1) II piętro, dotyczy pokoju o nr 216 i 217:
f) wyburzenie istniejącej ściany i położenie nowej ściany (przesunięcie o 1 metr w stosunku do istniejącej w pomieszczeniu Nr 217 w kierunku p. nr 216 ) II piętra i zmiany funkcji z pozostałej powierzchni pokoju biurowego nr 217 na korytarz, łączący korytarz II piętra budynku Centrum Zarządzania Siecią z korytarzem II piętra budynku (Berlin),
g) ułożenie płytek gresowych w łączniku korytarza, w kolorystyce zgodnej
z kolorystyką korytarza,
h) dostosowanie występujących w pokoju nr 217 instalacji do nowej funkcji pomieszczenia.
i) Demontaż okna i zamurowanie powstałej luki,
j) Zburzenie ściany pokoju 216 pomiędzy istniejącym korytarzem a pokojem.
2) I piętro, dotyczy pokoi o nr 117 i 118:
j) przesunięciu w pokoju nr 118 I piętra ściany o ok. 1 metr w stosunku do istniejącej
w kierunku pokoju nr 117 (do ościeży drzwi nowego wejścia),
k) demontaż okna i zamurowanie powstałej luki,
l) dobudowa ściany w pokoju nr 117 wydzielająca łącznik korytarza,
m) przeniesienie zdemontowanej lady z nowego korytarza do wydzielonego pomieszczenia na istniejącym korytarzu,
n) zmiany funkcji z powstałej powierzchni na korytarz łącznik pomiędzy korytarzem I piętra budynku Centrum Zarządzania Siecią a korytarzem I piętra budynku (Berlin),
o) ułożenie na powierzchni korytarza - łącznika gresu w kolorystyce zgodnej
z kolorystyką korytarza,
p) montaż 2 szt. drzwi wejściowych do pokoju nr 117 i 118 (zamki klasy C, antywłamaniowe, EI30) z nowo powstałego łącznika korytarza ,
q) dostosowanie występujących w pokoju nr 117 i 118, nowego wydzielonego pomieszczenia z istniejącego korytarza i korytarza - łącznika instalacji do nowej funkcji pomieszczeń, po uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydz. KTD miejsca planowanych punktów zasilających,
r) montaż rolety antywłamaniowej w korytarzu łączniku przy drzwiach p.poż.
3) Parter, dotyczy pokoju Nr 10, Sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz pokoju socjalnego, sali konferencyjnej oraz pokoju nr 7 i 8:
l) wyburzeniu ściany w pomieszczeniu pomiędzy pokojem socjalnym a sanitariatem,
m) wybudowania ścianek działowych w zakresie sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia służbowego dla dozorcy.
n) położenie glazury na ścianach, na wybudowanych ściankach, w kolorystyce zgodnej z kolorystyką istniejącej glazury na pozostałych ścianach oraz uzupełnienie gresu na podłożu, w miejscu demontażu ścian z zgodnej kolorystyce z istniejącym,
o) pomieszczenie dozorcy – wykładzina pcv oraz malowanie farbą emulsyjną,
p) demontaż okna i zamurowanie powstałej luki,
q) wyburzenie ściany pomiędzy obecnym sanitariatem dla niepełnosprawnych
a pomieszczeniem nr 10 oraz uzupełnienie ściany pomiędzy pokojem nr 10 a salą konferencyjną (dotyczy zdemontowanych drzwi wejściowych sali konferencyjnej,
r) zmiany funkcji z powstałej powierzchni pokoju gospodarczego, części pokoju nr 10 i części sali konferencyjnej na korytarz łącznik łączący korytarz parteru budynku Centrum Zarządzania Siecią z korytarzem parteru budynku (Berlin),
s) położenie płytek gresowych na powierzchni korytarza – łącznika,

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron